Kiedy Zakończyć Związek

Kiedy Zakończyć Związek Dobór – oczywiście arbitralny – wynikał z własnych doświadczeń praktycznych piszącego, doświadczeń zarówno z obszaru praktyki pomagania kryzysowego jak i edukacji w zakresie interwencji. Uzyskanie zobowiązania – rodzaj kontraktu zawieranego pomiędzy stronami. Gdy klient ma poczucie własności wobec poczynionych planów to zawarcie dobrego kontraktu stanowi logiczny, łatwy następny krok. Ważne jest by …